Varaa aika
kartoituskäynnille
☎ 050 3503 101
HUOLETON PORAKAIVO
  • Ruostumaton rakenne takaa, että porakaivosta saa­daan alkuperäistä kal­liopoh­ja­vet­tä.
  • Veden laatu ei vaih­tele.
  • Porakaivosta tulee huol­to­vapaa.
  • Kalliit ja huoltoa vaa­ti­vat suo­dattimet ovat tar­peet­tomia.
  • Toimiva vesihuolto nos­taa kiinteistön arvoa.
  • Ei riskiä raskasme­tal­lien ja pintavesissä esiintyvien bak­teerien aiheuttamista terveys­haitoista.
  • Pyykit, kaakelit ja saniteet­ti­ka­lusteet eivät vär­jään­ny.
AJANKOHTAISTA
22.4.2014
Toimimme tulevana kesänä aktiivisesti Sysmän kunnan alueella.

Mainettaan parempi kalliopohjavesi

Yleisen käsityksen mukaan kallio­pohja­vesissä esiintyy luontaisesti korkeita rau­ta­pitoisuuksia. Pitkäjänteinen tut­ki­mus­työm­me porakaivojen parissa osoit­taa tämän väitteen vääräksi. Po­ra­kaivo­ve­sis­sä ongel­mallisina pitoisuuksina esiin­tyvä rauta on lähtöisin yksinomaan ruostu­vas­ta pora­kaivo­rakenteesta.

Peruskorjaamme porakaivoja

Peruskorjauksen yhteydessä ruostuva ra­kennemateriaali vaihdetaan ha­pon­kes­tävään teräkseen, josta ei liukene veteen haitallisia aineita. Oikealla mitoituksella myös pintavesien pääsy kaivoveteen es­tyy. Uusi rakenne takaa, että kaivosta saa­daan alkuperäistä kalliopohjavettä joka on lähes poikkeuksetta raudatonta ja puhdasta.

Taloudellisuutta ja huoltovapautta

Kun porakaivosta poistetaan ongelmia aiheuttavat rakenneosat, suodattimien tarve poistuu. Myös jatkuva pump­paa­minen veden puhtaana pitämiseksi tu­lee tarpeettomaksi. Porakaivosta tulee ilman työläitä toimenpiteitä raikasta vettä aina kun sitä tarvitaan. Myös mökkikaivot, jot­ka ovat välillä pitkiä aikoja käyt­tä­mät­tä, toimivat peruskorjauksen jälkeen moitteettomasti.

Materiaaleilla on väliä

Peruskorjauksen yhteydessä pyrimme poistamaan kaivorakenteista kaikki sinne kuulumattomat materiaalit. Ruostuvien materiaalien lisäksi esimerkiksi ilmastointiteipillä tai nippusiteillä tehdyt sidonnat korvataan porakaivoon tarkoitetuilla kaapelisidonnoilla.

Pekan vesihuolto laitettiin kun­toon vuonna 2004 eikä ongel­mia ole sen jälkeen esiintynyt.

Maaporausputki liukenee

Maaporausputken liukene­mis­reaktio on voimakas ja hel­pos­ti havaittavissa. Oheisessa videossa jäljitellään tätä re­ak­tiota. Videota ei ole no­peu­tettu.

Simulaatio tapahtuu siten, et­tä muovinen yläpäästään auki olevan lieriö täytetään vedellä ja putki asetetaan lieriön si­säl­le veteen. Liukenemis­re­ak­tio käynnistyy välittömästi ja sen voi havaita putken päästä valuvana "huntuna".