TALOUSVEDEN LAATUSUOSITUKSET
RAUTA
  • yksityiset kaivot 0,4 mg/l (Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö, STM)
  • pienet talousvettä toi­mit­tavat laitokset 0,2 mg/l (STM)
  • Maailman terveysjärjestö WHO 0,3 mg/l
MANGAANI
  • yksityiset kaivot 0,1 mg/l (STM)
  • pienet talousvettä toimittavat laitokset 0,05 mg/l (STM)
  • Maailman terveysjärjestön hyväksymiskynnys maun perusteella 0,1 mg/l
  • Maailman terveysjärjestön asettama terveydellinen raja-arvo 0,4 mg/l

Luomutilan porakaivo

Pekan luomutilalla viljellään porkkanaa, perunaa, sipulia ja ennen kaikkea maukkaita mansikoita. Tilan porakaivo rakennettiin vuonna 1987. Veden laatu ei missään vaiheessa täyttänyt laatusuosituksia raudan osalta. Rautapitoisuus oli epävakaa vaihdellen voimakkaasti virtausmääristä riippuvasti. Haittoja torjuttiin juoksuttamalla vettä läheiseen laskuojaan. Talvella veden juoksutukseen aiheutui häiriöitä, joiden seurauksena veden rautapitoisuus nousi korkeaksi. Vesihuollon epävarmuus alkoi harmittaa ja Pekka päätti korjauttaa kaivon.

Maaporausputki oli tiukassa

Korjaus tehtiin alkeellisin menetelmin ja lopulta kävi niin, että alkuperäistä maaporausputkea ei saatu kokonaan pois. Maahan jäänyt putki eristettiin injektointimassalla. Ruostuvan putkimateriaalin eristäminen kaivovesiympäristöstä onnistui hyvin ja veden laatu muuttui hyväksi heti korjauksen jälkeen.

Vesihuolto helpottui

Pekan kaivovesi on pysynyt laadultaan moitteettomana jo yli kymmenen vuotta. Lapposysteemi tuli tarpeettomaksi ja luomuviljelijä voi nyt keskittää ajatuksensa viljelyyn. Enää ei tarvitse miettiä millaista vettä kaivosta tänään tulee. Vesihanan voi avata luottavaisin mielin joka päivä.

FAKTAA