Ota yhteyttä
☎ 050 3503 101

Palveluitamme

Porakaivon peruskorjaus

 • suojaputken vaihtaminen ruostumattomaan teräkseen
 • suojaputken suojapituuden lisääminen
 • liitosten varmistaminen

Porakaivorakentaminen

 • ohjeistus
 • valvonta

Pumput

 • uusiminen
 • asennuksen ohjeenmukaisuuden tarkastaminen
 • asennussyvyyden tarkastaminen
 • sidontojen asianmukaistaminen
 • paineautomatiikan tarkastus ja säätö

Suunnittelu

 • kiinteistökohtainen vesihuolto
 • kiinteistökohtainen pohjaveden suojelu

Veden laadun kenttätutkimukset

 • rauta
 • sähkönjohtavuus
 • redoxpotentiaali

Porakaivon ylärakenteiden suunnittelu ja rakentaminen

 • pumpun ripustukset
 • jäätymisen estäminen
 • sähköasennusten ohjeenmukaisuuden tarkastaminen
 • ilmanvaihto
 • sidontojen asianmukaistaminen